Bhai Sahiba Bibiji Inderjit Kaur Khalsa Awarded Sikhs in Education at the Sikh Awards 2017 in Toronto

Espanola, NM, October 30, 2017 –(PR.com)– Bhai Sahiba Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD, was honored with the Sikhs In Education Award at the eighth annual Sikh Awards 2017. The Sikh Awards recognizes the pivotal...

Read More